Dự báo thời tiết Lập Thạch - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.7%
 • Lượng mưa
  2.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T4 22/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  5.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 23/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.6%
 • Lượng mưa
  4.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.8°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:32
T6 24/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  2.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:32
T7 25/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.4%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:33
CN 26/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  4.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.9°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:33
T2 27/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.3%
 • Lượng mưa
  0.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.6°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:34

Lượng mưa Lập Thạch - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lập Thạch - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Thời tiết Lập Thạch bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:31

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

5.01