Thời tiết Tam Dương - Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.11 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

78%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.03 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.27 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

85%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Dương - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Tam Dương

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.93 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:16 pm