Dự báo thời tiết Yên Lạc - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.2%
 • Lượng mưa
  5.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.7°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:34
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:34
T5 30/05
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  34.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/24.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:35
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  36.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:35
T7 01/06
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
T2 03/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  8.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36

Lượng mưa Yên Lạc - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Lạc - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Thời tiết Yên Lạc bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:34

Thấp/Cao

28°

/

31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0