Dự báo thời tiết Yên Bái 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.8%
 • Lượng mưa
  2.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.8%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  23.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T6 31/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  19.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
T7 01/06
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.4%
 • Lượng mưa
  9.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
T2 03/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  5.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:40

Lượng mưa Yên Bái 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái 7 ngày tới

Thời tiết Yên Bái bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:37

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0