Dự báo thời tiết Lục Yên - Yên Bái 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

44%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Yên - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Lục Yên - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Lục Yên

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:37

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

31°

Áp suất

1001 hPa

Độ ẩm

89%

wind

Tốc độ Gió

1.04 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:37 pm