Dự báo thời tiết Trấn Yên - Yên Bái 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  1.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.4°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:36
T2 27/05
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:37
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.1%
 • Lượng mưa
  0.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  21.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.5%
 • Lượng mưa
  5.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39

Lượng mưa Trấn Yên - Yên Bái 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trấn Yên - Yên Bái 7 ngày tới

Thời tiết Trấn Yên bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:36

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.96