Dự báo Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

29°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

28.4°

Nhiệt độ cao nhất

88.8%

Độ ẩm

2.32 m/s

Gió

6.424 km

Tầm nhìn

26.3°

Điểm ngưng

8.07

UV

1005 hPa

Áp suất

05:19/18:46

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Văn Chấn - Yên Bái

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Văn Chấn - Yên Bái
28° / 33.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Văn Chấn - Yên Bái
24.8° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Văn Chấn - Yên Bái
26.6° / 27.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Văn Chấn - Yên Bái
26.5° / 26.8°

Dự báo thời tiết Văn Chấn - Yên Bái hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28° / 33.3°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33.1°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 88 %

mưa cường độ nặng

2:00 pm

28° / 33°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa cường độ nặng

3:00 pm

27° / 32.2°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 27.9°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

26.8° / 26.7°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 27.3°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 27.7°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.8° / 27.5°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.3° / 26.8°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa vừa

1:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 97 %

mưa vừa

2:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa vừa

3:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

25.2° / 26.6°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa vừa

9:00 am

26.1° / 27.4°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 am

26.9° / 27.2°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa vừa

11:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 pm

27.1° / 30.5°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.3° / 32.7°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 pm

28.3° / 32.3°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa vừa

3:00 pm

28.1° / 33.9°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 32.2°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 pm

27.8° / 32.1°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mưa vừa

6:00 pm

28° / 30.2°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 pm

26.7° / 27°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mưa vừa

8:00 pm

26.3° / 27.9°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27.3°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

25.5° / 26.4°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa vừa

1:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa vừa

2:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

26.2° / 26.3°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.4° / 31.2°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.8° / 33.1°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.1° / 33.5°

Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Văn Chấn - Yên Bái sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 25.8° / 28.9° 2.37 m/s 88% 1005 hPa 33.62 mm
T4 26/06 mưa cường độ nặng 25.8° / 28.8° 1.09 m/s 91% 1008 hPa 61.85 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.7° / 30.5° 2.27 m/s 85% 1008 hPa 18.64 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.3° / 32° 2.29 m/s 73% 1003 hPa 5.21 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.7° / 30° 1.01 m/s 76% 1001 hPa 0.79 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27° / 32° 1.17 m/s 77% 999 hPa 0.27 mm

Chất lượng không khí tại Văn Chấn - Yên Bái

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

574.31

NH3

2.24

NO

0.89

NO2

9.48

O3

20.23

PM2.5

16.28

PM10

17

SO2

1.27