Dự báo thời tiết Văn Yên - Yên Bái 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  2.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.2°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:36
T2 27/05
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:37
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.4%
 • Lượng mưa
  0.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  21.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.8%
 • Lượng mưa
  5.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.1°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39

Lượng mưa Văn Yên - Yên Bái 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Yên - Yên Bái 7 ngày tới

Thời tiết Văn Yên bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:36

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.96