Dự báo Thời tiết An Phú - An Giang

28.9°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.9°

Nhiệt độ thấp nhất

36.9°

Nhiệt độ cao nhất

68.1%

Độ ẩm

5.14 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.4°

Điểm ngưng

2.63

UV

1008 hPa

Áp suất

05:37/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ An Phú - An Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại An Phú - An Giang
31.8° / 37°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại An Phú - An Giang
27.5° / 32.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại An Phú - An Giang
27.8° / 30.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại An Phú - An Giang
32.6° / 37.5°

Dự báo thời tiết An Phú - An Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

28.1° / 31.1°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

8:00 am

28.2° / 30.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

29.3° / 32.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

30.1° / 33.8°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

32.6° / 36.4°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 57 %

mây cụm

12:00 pm

34.9° / 38.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 50 %

mây cụm

1:00 pm

36.9° / 40.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 45 %

mây cụm

2:00 pm

36° / 39.6°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 49 %

mây cụm

3:00 pm

34.5° / 39.2°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 51 %

mây cụm

4:00 pm

33.2° / 38.6°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 55 %

mây cụm

5:00 pm

32.5° / 37.3°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 60 %

mây cụm

6:00 pm

31° / 34.3°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.3° / 33.6°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.9° / 32.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 75 %

mây cụm

9:00 pm

28.4° / 32.9°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 76 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 32.5°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.3° / 32°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

28.6° / 32.8°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

28.8° / 32.4°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.7° / 31.2°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 85 %

mưa vừa

4:00 am

27.5° / 30.6°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

5:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.4° / 33.4°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.7° / 34.9°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

31.5° / 35.2°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

32.6° / 37.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 38.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.4° / 39.9°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.5° / 39.3°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.3° / 38.2°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 51 %

mây cụm

3:00 pm

33.2° / 37.2°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 36.8°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.6° / 35.4°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 33.1°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 32.5°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.7° / 31°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 71 %

mây rải rác

9:00 pm

28.4° / 31.5°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 73 %

mây rải rác

10:00 pm

28.6° / 31.1°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 74 %

mây rải rác

11:00 pm

27.9° / 30.7°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 76 %

mây rải rác

12:00 am

27.7° / 31°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 77 %

mây cụm

1:00 am

27.6° / 30.1°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 78 %

mây cụm

2:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 am

27.1° / 30.5°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 30.9°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.9° / 30.9°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 30.5°

Thời tiết An Phú - An Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết An Phú - An Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 36.7° 6.51 m/s 57% 1007 hPa 0.51 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.9° / 34.5° 7.81 m/s 54% 1008 hPa 4.23 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 25.7° / 34.6° 6.81 m/s 52% 1007 hPa 9.59 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.3° / 28.6° 7.06 m/s 76% 1006 hPa 18.16 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.2° / 27.1° 8.45 m/s 80% 1006 hPa 18 mm
CN 23/06 mưa vừa 25° / 26.9° 8.24 m/s 92% 1006 hPa 18.28 mm

Chất lượng không khí tại An Phú - An Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

347.34

NH3

5.4

NO

1.02

NO2

6.24

O3

17.09

PM2.5

4.15

PM10

5.98

SO2

3.43