Dự báo thời tiết An Phú - An Giang 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

30.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.5°

/

30.2°

Độ ẩm

72.5%

Gió

7.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

8.54

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:23

T6 26/07

24.7 oC

28 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.3°

/

28.6°

Độ ẩm

81.3%

Gió

4.18 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

1.96

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:23

T7 27/07

23.1 oC

27.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.1°

/

27.3°

Độ ẩm

94.3%

Gió

5.62 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

3.56

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa An Phú - An Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Phú - An Giang 3 ngày tới

Thời tiết An Phú bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

86%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

4.52 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0