Dự báo thời tiết Phú Tân - An Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.6%
 • Lượng mưa
  1.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:15
CN 26/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.8%
 • Lượng mưa
  4.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:15
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:15
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.1%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:15
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.2%
 • Lượng mưa
  0.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:16
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  2.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:16
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  12.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:16

Lượng mưa Phú Tân - An Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Tân - An Giang 7 ngày tới

Thời tiết Phú Tân bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:15

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0