Thời tiết Phú Tân - An Giang theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
7.27 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.05 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

64%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.33 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.41 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.97 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.1 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.08 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

64%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.59

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.93

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.6 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.6 m/s
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Tân - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Phú Tân

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Gió

7.27 m/s

Điểm ngưng

16°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
6:09 pm