Dự báo Thời tiết Tân Châu - An Giang

29.7°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.7°

Nhiệt độ thấp nhất

29.8°

Nhiệt độ cao nhất

75.7%

Độ ẩm

4.21 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

5.13

UV

1007 hPa

Áp suất

05:39/18:22

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân Châu - An Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân Châu - An Giang
28.5° / 34.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân Châu - An Giang
25° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân Châu - An Giang
25.8° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân Châu - An Giang
26.4° / 26.8°

Dự báo thời tiết Tân Châu - An Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

29.5° / 33.2°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.2° / 33.1°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.2° / 33.9°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.3° / 32.2°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.9° / 30.8°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.3° / 26.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 27°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.8°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

3:00 am

25.1° / 25.8°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

4:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.6° / 30.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.9° / 31°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 83 %

mưa vừa

12:00 pm

27.7° / 30.6°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.4° / 32.7°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.1° / 32.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.9° / 30°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.1° / 26.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.6° / 26.6°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.1° / 27.1°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.4° / 26.1°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.9°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.1°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 25.7°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 25.9°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25.8°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

24.4° / 25.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 25.8°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32.9°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 am

29.5° / 34.4°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35.9°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.8° / 36.5°

Thời tiết Tân Châu - An Giang

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tân Châu - An Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.3° / 29.3° 4.54 m/s 73% 1007 hPa 9.26 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.3° / 28° 4.91 m/s 82% 1008 hPa 11.14 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.8° / 31.8° 3.09 m/s 68% 1009 hPa 7.75 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25° / 30.9° 5.52 m/s 72% 1008 hPa 3.27 mm
T7 29/06 mưa vừa 26.8° / 33.9° 5.48 m/s 58% 1008 hPa 7.38 mm
CN 30/06 mưa vừa 25.8° / 31.3° 6.45 m/s 68% 1008 hPa 9.63 mm

Chất lượng không khí tại Tân Châu - An Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

401.14

NH3

4.38

NO

1.01

NO2

4.8

O3

45.76

PM2.5

6.21

PM10

7.48

SO2

3.52