Dự báo thời tiết Tân Châu - An Giang 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

30.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.6°

/

30.8°

Độ ẩm

72.6%

Gió

7.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

8.54

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:23

T6 26/07

24.4 oC

28.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.4°

/

28.5°

Độ ẩm

81.4%

Gió

4.18 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

1.96

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:23

T7 27/07

23.6 oC

27.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.8°

/

27.3°

Độ ẩm

94.8%

Gió

5.62 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

3.56

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Tân Châu - An Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Châu - An Giang 3 ngày tới

Thời tiết Tân Châu bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

4.09 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0