Dự báo Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

30.1°

Cảm giác như 34°
mây cụm

mây cụm

24.8°

Nhiệt độ thấp nhất

35.5°

Nhiệt độ cao nhất

62.7%

Độ ẩm

3.26 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.5°

Điểm ngưng

5.82

UV

1008 hPa

Áp suất

05:29/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
31.8° / 35.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.4° / 32.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
26.7° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
29.9° / 33.3°

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

30.9° / 34.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 62 %

mây cụm

10:00 am

31.4° / 34.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 60 %

mây cụm

11:00 am

32.4° / 36°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 57 %

mây cụm

12:00 pm

33.6° / 36.3°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 52 %

mây cụm

1:00 pm

34.3° / 38.3°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 47 %

mây cụm

2:00 pm

35.7° / 39.8°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 43 %

mây rải rác

3:00 pm

34.4° / 38.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 47 %

mây cụm

4:00 pm

31.9° / 36°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mây cụm

5:00 pm

29.4° / 33.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.8° / 33.6°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.1° / 32.7°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.6° / 31.7°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.5° / 31.3°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.7° / 32°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mây cụm

11:00 pm

28.8° / 32.3°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mây cụm

12:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 26.3°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.3° / 27.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.3° / 27.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.7° / 30.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.7° / 32°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.9° / 33.4°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.7° / 35.7°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.9° / 36.1°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.6° / 37.8°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.5° / 38.3°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 52 %

mây cụm

2:00 pm

33.2° / 37.4°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.9° / 36.7°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 36.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.6° / 35.8°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.7° / 33.6°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 32°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 31.5°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 70 %

mây rải rác

9:00 pm

28.7° / 31.5°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 72 %

mây rải rác

10:00 pm

28.3° / 31.4°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

27.9° / 30°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 72 %

mây cụm

12:00 am

27.6° / 27.4°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mây cụm

1:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.5° / 27.5°

Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.1° / 35.9° 4.42 m/s 57% 1008 hPa 2.05 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 25.7° / 33.4° 5.14 m/s 57% 1008 hPa 2.45 mm
T5 20/06 mưa vừa 26° / 27.1° 2.83 m/s 86% 1008 hPa 9.83 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.8° / 25.1° 4.57 m/s 89% 1008 hPa 26.03 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.4° / 26° 5.29 m/s 93% 1007 hPa 14.36 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.7° / 25° 5.66 m/s 90% 1008 hPa 16.11 mm

Chất lượng không khí tại Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

667.67

NH3

3.59

NO

9.86

NO2

14.21

O3

10.44

PM2.5

25.51

PM10

36.86

SO2

7.51