Thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.13 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

79%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

80%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.93 m/s
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Bà Rịa

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Gió

5.23 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:01 pm