Dự báo Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

30.8°

Cảm giác như 36°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

31°

Nhiệt độ cao nhất

77.3%

Độ ẩm

4 m/s

Gió

4.692 km

Tầm nhìn

25.4°

Điểm ngưng

11

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:40

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân Yên - Bắc Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân Yên - Bắc Giang
29.2° / 37.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân Yên - Bắc Giang
25.8° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân Yên - Bắc Giang
25.3° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân Yên - Bắc Giang
29.2° / 34.1°

Dự báo thời tiết Tân Yên - Bắc Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

30.9° / 37.5°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 75 %

mưa vừa

12:00 pm

30.9° / 36.2°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.8° / 36.9°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.5° / 35.6°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mưa vừa

3:00 pm

28.8° / 34°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 84 %

mưa vừa

4:00 pm

28.3° / 35°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.1° / 33.1°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 30.6°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 26.8°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

11:00 pm

26.2° / 27.4°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

12:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

1:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

2:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.7° / 27.8°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 28°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.9° / 27.4°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 33°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.7° / 32.1°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 34.2°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.9° / 37.2°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 37.9°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 68 %

mưa vừa

1:00 pm

31.3° / 37.9°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 70 %

mưa vừa

2:00 pm

31.4° / 37°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 69 %

mưa vừa

3:00 pm

31.5° / 37.6°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.4° / 37°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.2° / 36.9°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 34.5°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.2° / 32.5°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.5° / 32°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.2° / 31.4°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.1° / 30°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

12:00 am

26.7° / 27.3°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

26.9° / 27.1°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 am

26.8° / 26.5°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27.9°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27.9°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.8° / 31.1°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

29.4° / 33.1°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 35.8°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.7° / 35.3°

Thời tiết Tân Yên - Bắc Giang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tân Yên - Bắc Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 30.4° 4 m/s 75% 1004 hPa 22.08 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.4° / 31.4° 4.98 m/s 69% 1008 hPa 19.63 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.1° / 31.4° 4.51 m/s 77% 1009 hPa 6.6 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.1° / 32.3° 5.9 m/s 70% 1006 hPa 4.26 mm
T7 29/06 mưa vừa 27.4° / 34.7° 5.04 m/s 74% 1003 hPa 14.11 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27.2° / 35.3° 4.82 m/s 78% 1001 hPa 6.94 mm

Chất lượng không khí tại Tân Yên - Bắc Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

521.41

NH3

6.84

NO

0.08

NO2

12.01

O3

45.98

PM2.5

16.4

PM10

20.12

SO2

7.37