Dự báo thời tiết Tân Yên - Bắc Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.5%
 • Lượng mưa
  3.89 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  21.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  7.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33

Lượng mưa Tân Yên - Bắc Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Yên - Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Tân Yên bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:31

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0