Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

Mặt trời mọc/lặn

05:13/18:30

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

35°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

65%

wind

Tốc độ Gió

3.77 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

27°

UV

1.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:30 pm