Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.5%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:28
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.7%
 • Lượng mưa
  2.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  4.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.3%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T7 25/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.5%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
CN 26/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.5%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31

Lượng mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Giang - Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Giang bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:28

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 m/s

Điểm ngưng

16°

UV

6.49