Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

44%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn 30 ngày tới


Lượng mưa Bắc Kạn 30 ngày tới

Thời tiết Bắc Kạn

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

Mặt trời mọc/lặn

05:13/18:34

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

29°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

98%

wind

Tốc độ Gió

0.61 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:34 pm