Dự báo thời tiết Bắc Kạn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  23.59 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:43
T4 26/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  18.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:43
T5 27/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:43
T6 28/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  8.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:44
T7 29/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.2%
 • Lượng mưa
  1.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:44
CN 30/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:44
T2 01/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.3%
 • Lượng mưa
  1.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:44

Lượng mưa Bắc Kạn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn 7 ngày tới

Thời tiết Bắc Kạn bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:43

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.795 km

Gió

0.38 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

7.56