Dự báo Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

25.1°

Cảm giác như 26°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24°

Nhiệt độ thấp nhất

26.1°

Nhiệt độ cao nhất

98.9%

Độ ẩm

1.02 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

2.41

UV

1007 hPa

Áp suất

05:14/18:33

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bạch Thông - Bắc Kạn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bạch Thông - Bắc Kạn
25.4° / 28°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bạch Thông - Bắc Kạn
23.6° / 25.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bạch Thông - Bắc Kạn
24.5° / 25.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bạch Thông - Bắc Kạn
25° / 26.6°

Dự báo thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 pm

25.5° / 26.4°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.4° / 27°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.7° / 26.8°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa vừa

6:00 pm

24° / 26°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.1° / 25.2°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.4° / 25.6°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25.9°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.5°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.7° / 25.5°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa vừa

1:00 am

24.8° / 27°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 26.2°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 26.3°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 26.4°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.5° / 26.3°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.4° / 27°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.1° / 27.8°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.8° / 27.8°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.7° / 27.3°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.9° / 26.2°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.9° / 25.2°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.1° / 26.1°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 26°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 26°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 am

28.6° / 33.8°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 am

29.4° / 35.5°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.1° / 33.9°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 32.9°

Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.4° / 26° 1.11 m/s 96% 1008 hPa 8.33 mm
CN 26/05 mưa vừa 24.9° / 28° 1.35 m/s 95% 1007 hPa 4.89 mm
T2 27/05 mây đen u ám 24.2° / 29.8° 1.35 m/s 78% 1003 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa vừa 24.3° / 33.5° 1.02 m/s 68% 1002 hPa 12.27 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 25° / 28° 1.01 m/s 95% 1002 hPa 8.7 mm
T5 30/05 mưa vừa 25.5° / 29.2° 0.99 m/s 94% 1003 hPa 26.36 mm

Chất lượng không khí tại Bạch Thông - Bắc Kạn

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

574.51

NH3

1.43

NO

0.22

NO2

4.88

O3

61.61

PM2.5

28.36

PM10

29.12

SO2

1.93