Dự báo thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

42%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

40%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạch Thông - Bắc Kạn 30 ngày tới


Lượng mưa Bạch Thông - Bắc Kạn 30 ngày tới

Thời tiết Bạch Thông

mưa nhẹ

34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:15/18:31

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

34°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

40%

wind

Tốc độ Gió

0.97 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

19°

UV

8.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:31 pm