Dự báo Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

27.9°

Cảm giác như 31°
mây đen u ám

mây đen u ám

23°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

96%

Độ ẩm

0.78 m/s

Gió

8.665 km

Tầm nhìn

26.9°

Điểm ngưng

11.46

UV

1005 hPa

Áp suất

05:14/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chợ Đồn - Bắc Kạn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chợ Đồn - Bắc Kạn
26.3° / 31.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chợ Đồn - Bắc Kạn
23.6° / 25°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chợ Đồn - Bắc Kạn
24.2° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chợ Đồn - Bắc Kạn
26° / 27.8°

Dự báo thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28° / 31.9°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.5° / 31.2°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 32.3°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.5° / 31.4°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 pm

25.4° / 27.8°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa vừa

6:00 pm

25.2° / 26.6°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa vừa

8:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa vừa

9:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa vừa

10:00 pm

24.5° / 26.8°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa vừa

11:00 pm

24.2° / 25.3°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 100 %

mưa vừa

12:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 25.2°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 28°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

2:00 pm

26.2° / 27°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

3:00 pm

27.7° / 27.3°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 pm

27.1° / 27.2°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.3° / 26.4°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 28°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.2° / 26°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.2° / 26.9°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.8° / 26.8°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.9° / 26.7°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.5° / 25.7°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 25.3°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.2° / 25.8°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.9° / 25.1°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 30.6°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 88 %

mây cụm

9:00 am

29.8° / 33.7°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.9° / 35.3°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35.8°

Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.2° / 27.7° 1.03 m/s 95% 1005 hPa 24.77 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.7° / 27.5° 1.18 m/s 94% 1009 hPa 12.03 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.6° / 30.6° 1.91 m/s 81% 1010 hPa 5.79 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.1° / 30.9° 2.13 m/s 83% 1007 hPa 7.14 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.7° / 30.8° 1.07 m/s 90% 1002 hPa 5.6 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.8° / 34.8° 1.62 m/s 60% 999 hPa 2.19 mm

Chất lượng không khí tại Chợ Đồn - Bắc Kạn

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

357.85

NH3

0.46

NO

0.38

NO2

3.28

O3

37.65

PM2.5

5.37

PM10

5.66

SO2

1.13