Dự báo thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  6.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T4 29/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.96 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T5 30/05
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  29.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/22°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.5%
 • Lượng mưa
  14.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.9°/23.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.5%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  0.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.4%
 • Lượng mưa
  11.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  23.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.6°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37

Lượng mưa Chợ Đồn - Bắc Kạn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chợ Đồn - Bắc Kạn 7 ngày tới

Thời tiết Chợ Đồn bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0