Dự báo Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

26.1°

Cảm giác như 26°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

23.6°

Nhiệt độ thấp nhất

27.9°

Nhiệt độ cao nhất

97.2%

Độ ẩm

0.79 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.6°

Điểm ngưng

1.27

UV

1003 hPa

Áp suất

05:13/18:42

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chợ Mới - Bắc Kạn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chợ Mới - Bắc Kạn
25.2° / 26°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chợ Mới - Bắc Kạn
23.3° / 25°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chợ Mới - Bắc Kạn
25° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chợ Mới - Bắc Kạn
26.6° / 27.8°

Dự báo thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

26.3° / 26.7°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.5° / 26.1°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.3° / 30.2°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.8° / 31.3°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.2° / 27.8°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.4° / 26.6°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.8° / 27.4°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.9° / 26.9°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26.3°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.5° / 25°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25.3°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.8° / 25.9°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.3°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 26.9°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 am

26.5° / 26.4°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 32.4°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.2° / 36.2°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.6° / 36.8°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.7° / 35.8°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.6° / 37.2°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 37.5°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37.4°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 37.9°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.2° / 34°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

28° / 31.1°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.1° / 30.2°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.3° / 27.3°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.4° / 27.7°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 27.5°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.9° / 27.9°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.8° / 27.7°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 28°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

27.8° / 27.1°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 33.6°

Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.5° / 28° 1.07 m/s 95% 1003 hPa 13.57 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 24.8° / 31° 1.17 m/s 82% 1003 hPa 4.5 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.2° / 35° 1.84 m/s 60% 1002 hPa 2.09 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.9° / 31° 1.55 m/s 86% 1003 hPa 12.04 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.6° / 30.2° 1.87 m/s 83% 1004 hPa 14.71 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 26° / 32.2° 1.45 m/s 74% 1004 hPa 2.66 mm

Chất lượng không khí tại Chợ Mới - Bắc Kạn

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

494

NH3

2.18

NO

0.99

NO2

7.14

O3

27.72

PM2.5

22.48

PM10

24.72

SO2

1.51