Dự báo thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  20.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.6%
 • Lượng mưa
  10.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  22.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/23.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.2%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  11.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  20.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.8°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37

Lượng mưa Chợ Mới - Bắc Kạn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chợ Mới - Bắc Kạn 7 ngày tới

Thời tiết Chợ Mới bây giờ

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0