Dự báo thời tiết Ngân Sơn - Bắc Kạn 3 ngày tới

Hôm nay

24.5 oC

30.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.3°

/

30.3°

Độ ẩm

77.6%

Gió

1.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.52

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:43

T2 15/07

23.9 oC

30.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.2°

/

30.1°

Độ ẩm

81.3%

Gió

1.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

12.79

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:43

T3 16/07

23.7 oC

30.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.1°

/

30.9°

Độ ẩm

85.8%

Gió

1.33 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.1°

UV

12.93

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:43

Lượng mưa Ngân Sơn - Bắc Kạn 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngân Sơn - Bắc Kạn 3 ngày tới

Thời tiết Ngân Sơn bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

96%

Tầm nhìn

7.087 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

0.77 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.17