Thời tiết Ngân Sơn - Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.51 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.345 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

100%

CN 26/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

0.595 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

0.427 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

0.992 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.254 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

1.527 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

0.773 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.178 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.407 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

99%

T2 27/05
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngân Sơn - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Ngân Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.11 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:33 pm