Dự báo Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

27°

Cảm giác như 26°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24°

Nhiệt độ thấp nhất

27.3°

Nhiệt độ cao nhất

89%

Độ ẩm

6.97 m/s

Gió

5.707 km

Tầm nhìn

24.2°

Điểm ngưng

5.4

UV

1008 hPa

Áp suất

05:39/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hoà Bình - Bạc Liêu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hoà Bình - Bạc Liêu
25.2° / 27.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hoà Bình - Bạc Liêu
25.5° / 27.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hoà Bình - Bạc Liêu
26.8° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hoà Bình - Bạc Liêu
25° / 26.8°

Dự báo thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 am

26.8° / 27.9°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.3° / 27.4°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

1:00 pm

26.5° / 27.7°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 pm

26.5° / 26.3°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 92 %

mưa vừa

6:00 pm

25.2° / 26.5°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26.9°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25.3° / 26.5°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 pm

26.4° / 27.4°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.5° / 26.7°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.3° / 27.3°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.7° / 26.1°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

2:00 am

26.3° / 27.3°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

3:00 am

26.7° / 27.1°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 am

25.7° / 27°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.8° / 27.3°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.5° / 26.4°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27.3°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 26.9°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

3:00 pm

26.3° / 28°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.8° / 27.4°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.7° / 28°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.9° / 27.3°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 86 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 27.2°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.2° / 27.8°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.3° / 27.9°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.7° / 27.5°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 26.9°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.6° / 27.2°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 27.3°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 27.7°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 27.1°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27.6°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.8° / 27.7°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.4° / 30.7°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

28.2° / 31.4°

Thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.7° / 27.8° 7.67 m/s 90% 1008 hPa 37.18 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.3° / 26.2° 6.97 m/s 84% 1009 hPa 17.51 mm
T2 24/06 mưa vừa 26.9° / 30.3° 4.26 m/s 78% 1009 hPa 7.87 mm
T3 25/06 mưa vừa 27.5° / 29.1° 4.66 m/s 73% 1008 hPa 13.34 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.6° / 29.4° 3.2 m/s 88% 1008 hPa 5.05 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.5° / 27.6° 4.44 m/s 86% 1007 hPa 12.11 mm

Chất lượng không khí tại Hoà Bình - Bạc Liêu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

257.52

NH3

2.28

NO

0.87

NO2

2.47

O3

24.88

PM2.5

1.44

PM10

2.81

SO2

1.12