Dự báo thời tiết Hoà Bình - Bạc Liêu 3 ngày tới

Hôm nay

24.6 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24.4°

/

30.9°

Độ ẩm

78.1%

Gió

7.32 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

9.61

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:20

T2 22/07

25.8 oC

30.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.4°

/

30.2°

Độ ẩm

66%

Gió

6.35 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

5.08

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:20

T3 23/07

25.6 oC

32.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

25°

/

32.4°

Độ ẩm

70.9%

Gió

7.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

10.2

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Hoà Bình - Bạc Liêu 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình - Bạc Liêu 3 ngày tới

Thời tiết Hoà Bình bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

84%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1011 hPa

Gió

4.16 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0