Dự báo Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

31°

Cảm giác như 34°
mây cụm

mây cụm

26.1°

Nhiệt độ thấp nhất

32.2°

Nhiệt độ cao nhất

69.8%

Độ ẩm

6.15 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.5°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:38/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phước Long - Bạc Liêu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phước Long - Bạc Liêu
31.4° / 37.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phước Long - Bạc Liêu
28.3° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phước Long - Bạc Liêu
27.7° / 31°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phước Long - Bạc Liêu
30.6° / 35.5°

Dự báo thời tiết Phước Long - Bạc Liêu hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

30.9° / 34.3°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.4° / 34.4°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 69 %

mây cụm

9:00 pm

30.9° / 35°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 70 %

mây cụm

10:00 pm

30° / 34.4°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

29.9° / 33.7°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 73 %

mây cụm

12:00 am

28.1° / 32.6°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

1:00 am

29° / 31°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.8° / 31.6°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 am

28.4° / 31.9°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 77 %

mây cụm

4:00 am

27.2° / 31.1°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.1° / 30.7°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 81 %

mưa vừa

6:00 am

28° / 30.5°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.4° / 32.4°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 am

30.2° / 33.3°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

31.5° / 35.7°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 59 %

mây cụm

10:00 am

32.4° / 36.8°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 56 %

mây cụm

11:00 am

33.4° / 37.8°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 54 %

mây cụm

12:00 pm

33.4° / 38.5°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 55 %

mây cụm

1:00 pm

32° / 37.8°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33° / 38°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.7° / 36.2°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.7° / 37°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.4° / 37°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 35.8°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.2° / 34°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.2° / 33.6°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 73 %

mây cụm

9:00 pm

28.2° / 32.4°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.6° / 33°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 76 %

mây cụm

11:00 pm

28.6° / 32.6°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 78 %

mây cụm

12:00 am

28.1° / 32.5°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 79 %

mây cụm

1:00 am

28.3° / 31.3°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 78 %

mây cụm

2:00 am

28.8° / 31.8°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

28.4° / 32°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 31°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

5:00 am

27.2° / 30.3°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 am

27.7° / 30.2°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 32.1°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 33.3°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 35.7°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32.1° / 37.5°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 38°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 52 %

mây cụm

12:00 pm

34.3° / 38.3°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 50 %

mây cụm

1:00 pm

34.3° / 38°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 50 %

mây cụm

2:00 pm

33.3° / 37°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.1° / 37.2°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.4° / 36.7°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 36.9°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.4° / 34°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phước Long - Bạc Liêu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.2° / 32.7° 6.55 m/s 59% 1009 hPa 1.97 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.6° / 33.7° 6.19 m/s 54% 1008 hPa 4.67 mm
T4 19/06 mây cụm 27.4° / 34.8° 8.25 m/s 52% 1007 hPa 0 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 28.5° / 32° 8.97 m/s 56% 1008 hPa 3.54 mm
T6 21/06 mưa vừa 25° / 28.3° 10.07 m/s 79% 1009 hPa 25.56 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.7° / 26.7° 7.75 m/s 88% 1008 hPa 10.93 mm

Chất lượng không khí tại Phước Long - Bạc Liêu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

330.45

NH3

4.07

NO

0.21

NO2

6.64

O3

20.83

PM2.5

3.62

PM10

5.91

SO2

1.99