Dự báo thời tiết Phước Long - Bạc Liêu 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.77 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
5.45 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
6.08 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
5.21 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
6.75 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
9.32 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
9.59 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
10.68 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
8.72 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
10.12 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
8.47 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.77 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.8 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
6 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
7.32 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.8 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.23 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.57 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
11.22 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
8.61 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phước Long - Bạc Liêu 30 ngày tới


Lượng mưa Phước Long - Bạc Liêu 30 ngày tới

Thời tiết Phước Long

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

Mặt trời mọc/lặn

05:36/18:12

Nhiệt độ Thấp/Cao

29°

/

32°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

79%

wind

Tốc độ Gió

4.21 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:12 pm