Dự báo Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

29.9°

Cảm giác như 34°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

26.2°

Nhiệt độ thấp nhất

34.3°

Nhiệt độ cao nhất

75.8%

Độ ẩm

1.49 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.7°

Điểm ngưng

5.74

UV

1002 hPa

Áp suất

05:14/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lương Tài - Bắc Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lương Tài - Bắc Ninh
29.6° / 36°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lương Tài - Bắc Ninh
26.1° / 30.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lương Tài - Bắc Ninh
28° / 32.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lương Tài - Bắc Ninh
33° / 40°

Dự báo thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

29.7° / 34.4°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.6° / 35°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 37.4°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.8° / 40°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 40.9°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.2° / 41.6°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 42°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 39.9°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 38.8°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.9° / 37.9°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.3° / 35.2°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 83 %

mưa vừa

9:00 pm

28.7° / 32.9°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

27.2° / 30.2°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.8° / 30.6°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.2° / 30.2°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.7° / 31.6°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.3° / 31.4°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.9° / 31.8°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.4° / 31°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.2° / 31.6°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 31.7°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.8° / 32.6°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.3° / 34.4°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.7° / 36.4°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.3° / 37.1°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 am

31.3° / 38.1°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.2° / 38.9°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.2° / 37°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.2° / 37°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37.5°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.1° / 38.9°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.6° / 39.4°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 69 %

mưa vừa

6:00 pm

31.5° / 38°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.9° / 36.3°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 34.1°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.8° / 33.1°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

28.8° / 33.2°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

28.8° / 33.2°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.4° / 33.1°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.1° / 32.1°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.1° / 32.6°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.4° / 31.9°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

27.7° / 31.5°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

28.2° / 32°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 35.5°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 37.5°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

32.7° / 39.8°

Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 27.1° / 34.2° 5.62 m/s 73% 1002 hPa 14.39 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.5° / 32.3° 3.53 m/s 75% 1002 hPa 10.69 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27° / 36.5° 6.39 m/s 60% 1001 hPa 1.41 mm
T6 21/06 mưa vừa 28° / 36.3° 5.16 m/s 64% 1001 hPa 14.18 mm
T7 22/06 mưa vừa 28.5° / 34.9° 5.81 m/s 61% 1002 hPa 12.98 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.8° / 34° 3.59 m/s 63% 1003 hPa 0.86 mm

Chất lượng không khí tại Lương Tài - Bắc Ninh

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1308.64

NH3

26.49

NO

6.02

NO2

48.67

O3

66.62

PM2.5

50.36

PM10

68.6

SO2

32.42