Dự báo thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

26.5 oC

33.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.9°

/

33°

Độ ẩm

58.5%

Gió

5.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

9.31

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

T2 15/07

25.8 oC

34.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.3°

/

34.5°

Độ ẩm

59.3%

Gió

3.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

12.72

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

T3 16/07

25.6 oC

33.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.7°

/

33°

Độ ẩm

62.2%

Gió

3.61 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

11.89

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Lương Tài - Bắc Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lương Tài - Bắc Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Lương Tài bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

67%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

5.5 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.12