Dự báo thời tiết Quế Võ - Bắc Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

26.7 oC

34.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.9°

/

34.6°

Độ ẩm

58.8%

Gió

5.88 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

9.31

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

T2 15/07

25.5 oC

33.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25°

/

33.8°

Độ ẩm

60.5%

Gió

3.25 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

12.72

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

T3 16/07

25 oC

33.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.4°

/

33.6°

Độ ẩm

64%

Gió

3.38 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

11.89

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Quế Võ - Bắc Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quế Võ - Bắc Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Quế Võ bây giờ

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

58%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

4.71 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

8.37