Dự báo thời tiết Quế Võ - Bắc Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.3%
 • Lượng mưa
  4.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  22.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  7.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.2%
 • Lượng mưa
  11.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34

Lượng mưa Quế Võ - Bắc Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quế Võ - Bắc Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Quế Võ bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:31

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0