Dự báo thời tiết Yên Phong - Bắc Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  23.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  8.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.5%
 • Lượng mưa
  11.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34

Lượng mưa Yên Phong - Bắc Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Phong - Bắc Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Yên Phong bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:31

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0