Thời tiết Yên Phong - Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.49 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.3 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.57 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

93%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.96

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.03 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.58 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.68 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

88%

T7 27/04
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.94 m/s
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Phong - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Yên Phong

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.19 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:18 pm