Dự báo thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

24.2 oC

35.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.7°

/

35.9°

Độ ẩm

60.3%

Gió

3.3 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.3°

UV

12.33

Áp suất

994 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:37

T6 26/07

27 oC

38.5 oC

mây rải rác mây rải rác

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.8°

/

38.3°

Độ ẩm

53.6%

Gió

4.35 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

11.65

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

28.2 oC

37.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

28.7°

/

37.9°

Độ ẩm

56.1%

Gió

5.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.5°

UV

11.14

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:36

Lượng mưa Từ Sơn - Bắc Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Từ Sơn bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

2.61 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0