Dự báo thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  1.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53%
 • Lượng mưa
  2.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
T5 23/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.5%
 • Lượng mưa
  5.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:29
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.8%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T7 25/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
CN 26/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31
T2 27/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:31

Lượng mưa Từ Sơn - Bắc Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Từ Sơn bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:29

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 m/s

Điểm ngưng

17°

UV

6.49