Dự báo Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

29°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

28.6°

Nhiệt độ cao nhất

84%

Độ ẩm

4.22 m/s

Gió

6.884 km

Tầm nhìn

25.7°

Điểm ngưng

7.8

UV

1006 hPa

Áp suất

05:34/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Đại - Bến Tre

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Đại - Bến Tre
27.4° / 33°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Đại - Bến Tre
23.2° / 25.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Đại - Bến Tre
25° / 25.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Đại - Bến Tre
24.5° / 26°

Dự báo thời tiết Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

28.1° / 33.2°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 81 %

mưa vừa

11:00 am

28.4° / 33.8°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.9° / 32.4°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.6° / 32.1°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 86 %

mưa vừa

2:00 pm

27.9° / 30.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 pm

26.2° / 27.7°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.2° / 25.8°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa vừa

5:00 pm

24.3° / 25.5°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.2° / 25.1°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.7° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.8° / 25.4°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25.8°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.3° / 25.9°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.2° / 25.3°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 25.2°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.9° / 25.4°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.1° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 26°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.3° / 25.3°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 98 %

mưa vừa

5:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.7° / 25.9°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.9° / 25.9°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.5° / 25.1°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 25.8°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.3° / 25°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.7° / 25.4°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.8° / 25.2°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25.7°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.5° / 25.7°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 26°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.8° / 25.7°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.8° / 25.9°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 24.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24.1° / 25.3°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25.1°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.4° / 25.4°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

25.5° / 26.2°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Đại - Bến Tre sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.9° / 29° 4.8 m/s 83% 1006 hPa 15.61 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.4° / 25.7° 3.9 m/s 96% 1009 hPa 8.38 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 24.6° / 27.4° 3.03 m/s 80% 1009 hPa 3.32 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.6° / 28.8° 2.54 m/s 85% 1008 hPa 13.39 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.4° / 29.3° 3.63 m/s 93% 1008 hPa 5.66 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.7° / 29.2° 2.81 m/s 74% 1009 hPa 8.35 mm

Chất lượng không khí tại Bình Đại - Bến Tre

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

397.91

NH3

3.09

NO

1.62

NO2

7.73

O3

24.4

PM2.5

6

PM10

7.69

SO2

3.79