Thời tiết Bình Đại - Bến Tre theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.83 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.22 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

77%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

84%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Đại - Bến Tre trong 12h tới

Thời tiết Bình Đại

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1013 hPa

Gió

4.3 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:04 pm