Thời tiết Bình Đại - Bến Tre theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.707 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

91%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

89%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Đại - Bến Tre trong 12h tới

Thời tiết Bình Đại

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Gió

3.86 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:10 pm