Dự báo Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

27°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.3°

Nhiệt độ thấp nhất

35°

Nhiệt độ cao nhất

79%

Độ ẩm

1.87 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:33/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Châu Thành - Bến Tre

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Châu Thành - Bến Tre
35° / 38.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Châu Thành - Bến Tre
26.8° / 29.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Châu Thành - Bến Tre
25.4° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Châu Thành - Bến Tre
29.8° / 33.8°

Dự báo thời tiết Châu Thành - Bến Tre hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

27.4° / 30.8°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 30°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 30.1°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 29.5°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 81 %

mây cụm

2:00 am

26.9° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây cụm

3:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 85 %

mây cụm

4:00 am

27° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 86 %

mây cụm

5:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 88 %

mây cụm

6:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 88 %

mây cụm

7:00 am

27.2° / 31°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 79 %

mây cụm

8:00 am

29.2° / 33°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 35.1°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 36.6°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 38.1°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.2° / 40°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.5° / 41°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.6° / 39.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.1° / 36.8°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 36.8°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.4° / 37.5°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.4° / 35.1°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.6° / 33.5°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 32.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 32.5°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 31.7°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 31.1°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 30.2°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 30.9°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 29.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.4° / 27.8°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27.3°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28.8° / 33°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

29.5° / 33.7°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

30.9° / 35.8°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.5° / 36.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.8° / 37.2°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 38.4°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.4° / 38.8°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.2° / 38.6°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 37.3°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.4° / 37°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.5° / 34.2°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 33°

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Châu Thành - Bến Tre sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 26° / 35.8° 2.76 m/s 45% 1008 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.3° / 36.3° 3.9 m/s 53% 1008 hPa 0.1 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 25.2° / 35.9° 4.85 m/s 62% 1008 hPa 1.55 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 24.1° / 32° 3.99 m/s 70% 1007 hPa 29.69 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.5° / 26° 4.59 m/s 89% 1008 hPa 18.18 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.3° / 27.5° 4.64 m/s 83% 1007 hPa 11.56 mm

Chất lượng không khí tại Châu Thành - Bến Tre

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

675.15

NH3

6.57

NO

1.08

NO2

14.08

O3

11.58

PM2.5

16.26

PM10

22.4

SO2

4.47