Thời tiết Châu Thành - Bến Tre theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.08 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.04 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

77%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.64

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.22 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

83%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành - Bến Tre trong 12h tới

Thời tiết Châu Thành

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.49 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:04 pm