Dự báo Thời tiết Phù Cát - Bình Định

33.7°

Cảm giác như 38°
mây cụm

mây cụm

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

33.6°

Nhiệt độ cao nhất

56.2%

Độ ẩm

3.07 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.3°

Điểm ngưng

10.29

UV

1005 hPa

Áp suất

05:17/18:13

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phù Cát - Bình Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phù Cát - Bình Định
32.2° / 38.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phù Cát - Bình Định
26.3° / 30.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phù Cát - Bình Định
27.2° / 27.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phù Cát - Bình Định
28° / 34.1°

Dự báo thời tiết Phù Cát - Bình Định hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

33.2° / 38.8°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây cụm

12:00 pm

33.2° / 38.7°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 56 %

mây cụm

1:00 pm

33.2° / 40°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 57 %

mây cụm

2:00 pm

33.2° / 38.8°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 60 %

mây cụm

3:00 pm

31.8° / 37.3°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 36.8°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 34.7°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 33.8°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.6° / 32.6°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 32.7°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.8° / 31.2°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 31.5°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.1° / 30.1°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

27.8° / 30.7°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 27°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 27.7°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 27°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

27.3° / 30.1°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

29.2° / 32°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 34.4°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

30.8° / 35.2°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35.1°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.6° / 34.5°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 35.7°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 35.9°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34.9°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.1° / 35.5°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.2° / 34.8°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.3° / 33°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.9° / 31.1°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.8° / 30.6°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.6° / 31.3°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28° / 30.4°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 30.8°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 28°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.1° / 27.9°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 27.5°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.6° / 32°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.8° / 33.4°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.6° / 35°

Thời tiết Phù Cát - Bình Định

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phù Cát - Bình Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 33.8° 9.29 m/s 55% 1005 hPa 2.54 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 27° / 30.2° 4.96 m/s 66% 1007 hPa 4.43 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26.6° / 29.4° 4.21 m/s 71% 1009 hPa 3.75 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.6° / 30.5° 4.73 m/s 69% 1009 hPa 5.25 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 27° / 35° 5.92 m/s 61% 1006 hPa 2.02 mm
CN 30/06 mây cụm 27.2° / 34.3° 4.8 m/s 59% 1006 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Phù Cát - Bình Định

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

341.16

NH3

1.64

NO

0.65

NO2

2.1

O3

40

PM2.5

2.09

PM10

2.56

SO2

1.59