Thời tiết Phù Cát - Bình Định theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.28 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.49 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.79 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.43 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.33 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.94 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.37 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.11 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

90%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.96 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
8.04 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.74 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
9.15 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
9.02 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.89 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.7 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.02 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.27 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

87%

T6 19/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.22 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phù Cát - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Phù Cát

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Gió

6.49 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
5:56 pm