Dự báo Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

31.9°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

31.2°

Nhiệt độ cao nhất

64.2%

Độ ẩm

0.66 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.5°

Điểm ngưng

9.72

UV

1004 hPa

Áp suất

05:16/18:13

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tây Sơn - Bình Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tây Sơn - Bình Định
30.8° / 37°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tây Sơn - Bình Định
26.4° / 30°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tây Sơn - Bình Định
26.9° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tây Sơn - Bình Định
28° / 32.4°

Dự báo thời tiết Tây Sơn - Bình Định hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

31.5° / 36°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36.2°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

31.2° / 36.2°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.4° / 36.8°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.3° / 35.1°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 35.1°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.8° / 35.5°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.4° / 36°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 83 %

mưa vừa

5:00 pm

28.4° / 32.5°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 87 %

mưa vừa

6:00 pm

26.2° / 27°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 92 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

26.1° / 27.6°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

26.1° / 26.3°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 26.9°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.9° / 27.7°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

27.8° / 30.3°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.9° / 30.5°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 29.9°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.7°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.9°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 30.7°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 30.9°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28.3° / 32.8°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 am

29.9° / 33.3°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 am

29.5° / 33.4°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.7° / 33°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.1° / 32.9°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 32.7°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.7° / 32.3°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.3° / 32.5°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.4° / 31.2°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.1° / 30.1°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.1° / 30.2°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.3° / 29.8°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.9° / 29.4°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.1° / 26.3°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.5° / 29.4°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 am

27.2° / 30.4°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

1:00 am

27.7° / 30.9°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 am

27.2° / 30°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 am

27.8° / 30.6°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 30.8°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 30.4°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30.9°

Thời tiết Tây Sơn - Bình Định

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tây Sơn - Bình Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 26.3° / 31.9° 4.62 m/s 63% 1004 hPa 15.63 mm
CN 23/06 mây đen u ám 26.8° / 29.4° 4.25 m/s 73% 1004 hPa 0 mm
T2 24/06 mây đen u ám 26.1° / 28.2° 5.5 m/s 74% 1006 hPa 0 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 26.1° / 28.2° 4.55 m/s 74% 1006 hPa 0.39 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.8° / 30.9° 5.7 m/s 68% 1005 hPa 5.41 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26.4° / 28.3° 4.52 m/s 80% 1007 hPa 3.02 mm

Chất lượng không khí tại Tây Sơn - Bình Định

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

388.19

NH3

1.93

NO

1.13

NO2

2.07

O3

29.77

PM2.5

1.7

PM10

2.2

SO2

1.83