Dự báo thời tiết Tây Sơn - Bình Định 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

30.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.5°

/

30.2°

Độ ẩm

69.3%

Gió

6.44 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

3.23

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

25.3 oC

28.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

25°

/

28.7°

Độ ẩm

79.5%

Gió

5.9 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

11.13

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

25 oC

32.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25.8°

/

32.3°

Độ ẩm

59.9%

Gió

7.71 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

12.68

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Tây Sơn - Bình Định 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Sơn - Bình Định 3 ngày tới

Thời tiết Tây Sơn bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

69%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

6.44 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

2.29